Gıda Endüstrisi için kritik etken: Hava Nemi

Hilâl Bayram

Trotec Group

 

Nem her yerde.Üretimden, işlemeye veya depolamaya kadar, tüm endüstriyel süreçlerde “hava” nemin kararlı taşıyıcısıdır. Ancak hava nemi sizin kontrolünüz altında olmadığı durumlarda

ideal iklim koşullarını garanti etmeniz maalesef mümkün değildir.

 

Son derece yüksek hava nemi aşağıdaki problemlere neden olabilir:

 • aşınma
 • yoğuşma oluşumu
 • standart altı ürün kalitesi
 • yiyeceklerin biyolojik kontaminasyonu
 • makinelerin ve binaların daha fazla bakıma ihtiyaç duyması
 • bina materyallerinin zarar görmesi
 • binaların yalıtım değerlerinin azalması nedeniyle artan ısıtma maliyetleri
 • rahatsızlık veren kokular

 

Üretilecek ürünlerin kalitesiyle ilgili değişen talepler, yeni üretim yöntemleri, depolama ve taşımayla ilgili karmaşık lojistik süreçler gibi öngörülemeyen değişkenler, hava nemini uygun hale getirmek için ayarlanmasını gerektirmektedir.

 

Problem: Mevcut kurulumlar – değişen talepler

 

Kompleks nem alma sistemlerinin tahliye ve besleme kanalları ile donatılması ile tesisatlardaki kapsamlı değişikliklerin maliyeti birçok durumda yüksektir.

 

“Isıtma ve havalandırma” gibi zamanla uygulanan yöntem de nem probleminin üstesinden gelemez. Bu prensip, sıcaklık arttıkça mekân havasının daha fazla nemi emebilmesinin fiziksel etkisine dayanmaktadır. Bu yöntem uygulanırken, gerekli sıcaklıkları ve hava değişimini sağlamak için ısıtma ve havalandırma için aşırı derecede fazla enerji kullanımı gerekmektedir.

 

Bundan oldukça farklı olarak, bu yöntem soğuk hava depolarında ve diğer düşük sıcaklığa sahip ortamlarda kullanılamaz ve hava dönüşüm hızındaki bir artış tek başına buharlaşma hızının artırılmasında herhangi bir etkiye sahip değildir.

 

Nem alıcı cihazları kullanmadan, istenen nem değerlerinin elde edilmesi için soğuk depo sıcaklığı düşürülemez. Soğutma sistemleri, gerçekte, çalışma ortamındaki sıcaklığın gerekli olan 0 - 12 °C sıcaklıklara düşürülmesi için kullanılır. Ancak soğutma sistemlerinin çalışma ilkesi, sadece soğutma sistemleri kullanıldığında %70 ile %95 altına indirilemeyen hava nemi üzerinde bir etkiye genel olarak sahip değildir.

 

Çözüm – bağımsız nem alma sistemleri

 

Nem alma cihazları, herhangi bir hava beslemesi gerektirmeyen bağımsız olarak çalışabilen nem alma sistemleridir; ek tesisatlar sorunsuz bir şekilde yapılabilir ve herhangi bir ortamın taleplerini karşılamak üzere ayarlanabilmektedir.

 

Oda sıcaklık yönetimi higrostatik olarak ya da yoğuşma noktası kontrollüdür. -15 °C’den +70°C’ye kadar geniş çalışma aralığı, sayısız uygulama alanında hızlı ve ekonomik nem alma sağlar. Nem alıcılar ayrıca mevcut hava kanal sistemleri için de uygundur.

 

Soğutucu tip nem alıcılar, ortamdan çekilen nemli havayı soğutma bloğundan geçirerek yoğuşma noktasından daha düşük bir sıcaklıkta yoğuşturur, yoğuşan su drenaj ile dışarı atılır. Geriye kalan kuru-soğuk hava ısıtma ünitesinden geçirilerek tekrar ortama aktarılır, böylece havadaki nemin büyük bir bölümü alınmış olur.

 

Bu prensipten iki farklı şekilde kar sağlamak mümkündür:

 

Oda havasının ısıtılmasını gerektiren tüm ortamlarda, daha önceden gerekli olan ek ısıtma maliyetleri, ısıtılan kuru hava kullanılarak önemli derecede azaltılabilir. Düşük ısılı ortamlarda ısının yeniden kazanılması mümkündür: Bu durumda bu işlemle serbest bırakılan ısı tarafından, su ısıtılabilir ve mevcut ısıtma işlemleri için kullanılabilir. Başta fazla su talebi gerektiren uygulamalar olmak üzere,

enerji maliyetlerinde önemli düzeyde bir tasarruf sağlanır. Opsiyonel olarak, nemi alınacak alanların dışına harici bir ısıtma cihazı yerleştirilebilirsiniz.

 

Uygulama alanları:

 

 • Özel nem oranı talebi olan üretim tesisleri ve depolama odaları

 

 • Endüstriyel işlemler ve ürün kurutma- +70 °C dereceye kadar yüksek sıcaklıklarda bile

 

 • Borular, depo konteynerleri ve pompalar üzerinde yoğuşma oluşumunu engellemek için su tesisleri ve pompa istasyonlarında nem alma işlemi

 

 • dağıtım merkezleri, ısıtma santrali, türbinler ve boru sistemlerinde aşınmaların önlenmesi

 

 • Yükleme bölgelerinde yoğuşma oluşumunun engellenmesi

 

 

Soğuk hava depoları ve tazyikli su ile temizlik işlemi

 

Taze ürün depolama işleminde nem ile ilgili olarak önemli sorunlar ortaya çıkabilir. 0 °C ile 12 °C arası havanın nem barındırma kapasitesi fiziksel olarak sınırlıdır, bunun sebebi havanın düşük sıcaklıklarda

olmasıdır. Hava soğudukça taşıyabildiği su miktarı azalmaktadır. Tazyikli su ile yapılan çalışmalar hijyen alanları için önemlidir, böylece ortam nemi yükselerek daha büyük problemlere neden

olmaktadır.

 

Nem alıcılar bu problemi etkili bir şekilde çözebilirler. Soğutucu tipi nem alıcılar, düşük sıcaklıklarda bile yüksek miktarlarda nem alabilirler. Böylece, suyla yapılan yıkamalar sırasında ve sonrasında, üretim alanlarında nemli yüzeyler hızlı bir şekilde kurutulabilir.

 

Yoğuşma noktası sıcaklığının azaltılarak yoğuşmanın önlenmesi

 

Yoğuşma noktası sıcaklığı, yoğuşma oluşumu için en etkili faktördür. Havanın su ile doygunlaşacağı ve artık daha fazla neme sahip olamayacağı sıcaklığı belirler. Nem daha sonra, sıcaklığı yoğuşma noktası sıcaklığının altında olan çevresindeki objeler üzerinde yoğunlaşır. Ancak, yoğuşma noktası sıcaklığı sabit bir değişken değildir: Oda sıcaklığı ve hava nemi olarak iki değişkenin dikkate alınması

ile hesaplanır.

 

Yoğuşma noktası sıcaklığı, örneğin 8 °C hava sıcaklığı ve %85 bağıl nem koşullarında, 5,6 °C ise, sıcaklık 8 °C’de sabit tutulurken, bağıl nem %45’e düşürüldüğünde, yoğuşma noktası sıcaklığı -3,1 °C’ye düşer.

 

Bağıl nemi kontrol ederek ve ideal yoğuşma noktasını dikkate alarak, ürünler, makineler ve bina materyallerindeki yoğuşma oluşumu, etkili bir şekilde engellenebilir. Yoğuşma noktası sıcaklığının, obje sıcaklığının ve depolamasıcaklığın ın üzerinde olmasını sağlamak için her göreve özel bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Nem alıcılar kullanılarak, bu sorun soğuk hava depolarında, su tesisleri ve yükleme bölgelerinde etkili bir şekilde önlenebilir.

 

Et işleme endüstrisi için özel avantajlar:

 

Genel olarak endüstriyel uygulamalar için hava nemi kontrolü ve nem almanın yukarıda belirtilen avantajlarının yanı sıra, nem alıcıların bu sektörde özel kullanımlarından kaynaklanan et işleme endüstrisi için bir dizi özel avantajlar bulunmaktadır.

 

Ürünün doğasından dolayı, hoş olmayan kokular nemin yüksek olduğu yerlerde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bağıl nemi azaltarak, bu noktaya kadar hava içinde sıkışmış olan koku molekülleri giderilebilir. Sonuç ise, daha yüksek hava değişim hızı için başka bir şeyi gerektirmeden, büyük ölçüde düzeltilmiş hava kalitesidir.

 

Nemdeki azalmadan kaynaklanan diğer bir avantaj ise, havanın kuru olmasından dolayı, çalışanlar havayı son derece yaşanabilir ve sağlıklı olarak algılamakta ve kabul etmektedir. Avantaj: Daha yüksek verimlilik, daha düşük hastalık oranı.

 

Karkaslar ısıtıldığında ve kesildiğinde, kuru ortam havası düşük sıcaklıklarda tutulduğu için, kesim noktaları daha hızlı bir şekilde kurumaktadır. Bağıl nemin uygun bir şekilde düşürülmesi ile ağırlık kaybı ve bakteri enfeksiyonu da etkili bir şekilde engellenebilmektedir.

 

Bahse değer diğer bir nokta ise, et ve et ürünlerindeki nemin çekilmesi, pişirme/olgunlaştırma işlemini hızlandırmakta ve böylece depolama sürecini büyük ölçüde arttırmaktadır. Doğranmış et ve yağın sudan arındırılmış hava dolaşımında kurutulmasından dolayı, sonuç birinci kalite hazır kurutulmuş protein olmaktadır.

 

Yüksek sıcaklığa sahip alanlarda işlem ve ürün kurutma

 

Nem alma agregaları ayrıca +70 °C’ye kadar çalışma şartlarında nem alma haznelerinde etkili proses ve ürün kurutma içinde uygundur. Geleneksel sıcak hava fırınları kullanırken, sıcak ve nemli havanın, tahliye edilmesinden ve sonraki çevrimde yeniden ısıtılması gereken temiz hava ile değiştirilmesinden önce yüksek sıcaklığa sahip bir enerji ile ısıtılması gerekmektedir.

 

Ürün üretiminde nem almak, sayısız avantajlar getiriyor

 

Artan enerji tasarrufu, enerji maliyetlerinin azaltılması, nem alma sürecinin hızlandırılması, arıza süresinin azalması, reddedilme oranının optimizasyonu, hızlı yatırım geri dönüşü. Düşük sıcaklıklarda etkili kurutmanın yanı sıra yumuşak nem alma özelliği ile nemi alınan iklim daha etkili bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Basit kontrol panellerinden, programlanabilen kontrol kabinlerine

kadar çok farklı kontrol üniteleri opsiyonel olarak sunulmaktadır. Ürün nem alıcılar kullanarak, nem alma için kullanılacak alan azaltılır ve üretim hızı ve kapasitesi arttırılabilir.

 • SİDAS MEDYA AJANS TANITIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ
 • Fezvipaşa Bulvarı Çelik İş Merkezi Kat:3 D:302 Çankaya - İZMİR

 • +90 232 441 60 01
 • +90 232 441 61 06