Türkiye bir ilk: Bemar Kariyer’den Laboratuvar Okulu

1991 yılında İzmir'de kurulan Bemar Kariyer Okulu'nun kuruluş felsefesi olarak belirlediği bireylerin ve kurumların gerçek ihtiyaçlarını karşılayan eğitimler yaratma vizyonu, her geçen yıl güçlenerek devam ediyor. Bemar Kariyer Okulu şimdi de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘Laboratuvar Okulu’ açtı.

Laboratuvarda birebir uygulama yapılacak

Laboratuvar Okulu katılımcıları teorik bilginin yanında uygulamalı eğitim alacaklar. Kursiyerler Laboratuvar Okulu projesinde öğrenecekleri teorik bilgileri laboratuvarda birebir uygulama yaparak pekiştirme şansı bulacaklar, yapılan analiz sonuçlarının yorumlanması becerisine sahip olacaklar.

 

“Katılımcılar, sınıfta öğretilen ve laboratuvarda öğrenilen bilgi edinme hızının farklı olduğunu görecekler” diyen Laboratuvar Okulu Proje Yöneticileri; “Bu eğitimin amacı; çeşitli branşlarda okuyan ve/veya mezun olan mesleki uzman adaylarının tecrübe edinmesini sağlamak ve onları en iyi şekilde yetiştirip sektörde çalışmaya hazır hale getirmektir. Gıda, Kimya, Ziraat, Su Ürünleri Mühendisliği bölümleri, Biyomühendislik,  Biyoloji, Biyokimya bölümleri, Veterinerlik Fakülteleri, Meslek Yüksek Okullarında okuyan ya da mezun olmuş gelişime, öğrenmeye açık olan herkesin programa ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Sadece mezun olacak öğrenciler ve henüz mezun olmuşlar değil, aynı zamanda sektörde çalışmaya başlamış meslektaşlarımızın da modüler olarak hazırlanmış Laboratuvar Okulu Projesinin ilgili spesifik modüllerine (örneğin, kuru incir işletmelerinde spesifik olarak HPLC ile Aflatoxin B1, B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoxin tayinini öğrenmek ve uygulamak isteyen sektör çalışanları) ilgi ve alakalarının olacağını düşünüyor ve katılımın çok yoğun olmasını bekliyoruz” şeklinde açıklıyorlar. Eğitimin etkinliği açısından katılımın sınırlı sayıda olacağını belirten Proje Yetkilileri, eğitimleri 8-12’şer kişilik gruplar halinde yapmayı planladıklarını belirtiyorlar ve “Bu proje Türkiye’de bir ilk olarak çok ses getirecek. Hem istihdam yaratmak, hem de sektörün ciddi ihtiyacı olan kalifiye personel istihdamına merhem olabilecek bir proje olarak görüyoruz. Bu projeyi model alarak buna benzer meslek edindirme programlarını geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz.” seklinde açıklıyorlar.

 

Eğitim tecrübeli eğitmenler tarafından verilecek

Eğitimin tecrübeli eğitmenler tarafından verileceğini söyleyen firma yetkilileri; “Son teknolojiye sahip anlaşmalı laboratuvarlarımızda ve tecrübeli eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde teorik bilgi aktarımı ile beraber uygulama imkanı da bulabileceksiniz. Bemar Kariyer Okulları, 1991 yılında kurulmuş ve 20 yılı aşkın süredir Bilgi Teknolojileri, Kişisel-Kurumsal Gelişim, Tasarım Eğitimleri veren Türkiye’nin ilk ve tek Kariyer Okuludur. Bemar Kariyer Okulları; Promet-Rıc, Mikro, Nebim, Netsis, Adobe, Autocad, Microsoft, Certıport yetkili eğitim ve test merkezi olup eğitimler sertifikalı eğitmenler tarafından gerçekleştirilir. Bemar Kariyer Okulları’nda eğitimler, gelişen teknolojinin, piyasanın ve öğrencilerin ihtiyaçları analiz edilerek revize edilir.” şeklinde konuştular.

 

Kimya Laboratuvarı Eğitimi vereceğiz

Okulda Kimya Laboratuvarı eğitimi de verilecek. Eğitimin teknik konuları ise; Kimyasal-Fiziksel Laboratuvar kurulumu Şartları, Kimya Laboratuvarlarında Kullanılan Genel Terimler-Ekipmanlar, Kimyasalların Depolanması, Kimyasal Atıkların Depolanması, Çözeltilerin Hazırlanması, İlgili Mevzuat ve Ürün Değerlendirme, Gıdalarda Yapılan Kimyasal ve Fiziksel Analizler, Gaz Kromatografisi Cihazı ve UV Spektrometre Cihazı uygulamalı eğitimde birbir öğretiliyor ve kullandırılıyor.

 

Uygulamalı bölümde ayrıca Nem Analizi, Tuz Analizi, Kül Tayini, Protein Tayini, Asitlik Tayini, Peroksit Analizi, Sterol Tayini, Yağ Asitleri Kompozisyonu Analizi, Alkol Tayini, Özgül Absorbans Analizi, Nişasta Analizi gibi çok yaygın kullanılan analizlerden oluşuyor.

 

144 saat Enstrümental Laboratuvar Eğitimi

Laboratuvar Okulunda 144 saat Enstrümantal Laboratuvar Eğitimi verileceğini belirten Laboratuvar Okulu Proje Yetkilileri; “Teknik bölümde, Enstrümantal Laboratuvarı Kurulumu Şartları, İlgili Mevzuatlar ve Ürün Değerlendirme, Gıdalarda Yapılan Katkı-Kalıntı Analizleri, Cihaz Eğitimi, HPLC Cihazı, LC-MS/MS Cihazı, Gaz Kromatografisi Cihazı, Spektrofotometre Cihazı eğitimi veriyoruz. Uygulamalı bölümde ise Enstrümantal Analizler, Kalıntı Maddeleri Analizleri, Pestisit Analizleri, Antibiyotik Analizleri, Metal ve Mineral Analizleri, Toksin Analizleri, Hidroksimetil Furfural Analizi, PAH Analizi, Benzo(a)pyren Analizi, Hidroksipirolin Analizi, Katkı Maddeleri Analizi, Boyar Madde Tayini, Nitrit-nitrat Analizi, Kükürtdioksit Analizi, Sorbat-Benzoat Analizi eğitimi veriyoruz ”şeklinde konuştular.

 

 

Uygulamalı Mikrobiyoloji Laboratuvarı Eğitimi

Mikrobiyoloji laboratuvarı kurulum şartları ile mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gereken kurallar gibi önemli konuların yanında, Laboratuvar Okulu’nda; Mikrobiyolojik Kalite Kontrolün Önemi, Mikrobiyolojik Standartlar, Mikrobiyolojik Kalite Kontrolünde Örneklerin Alınması, Taşınması ve Örnek Hazırlama, Kullanılan Test Yöntemleri, Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Genel Terimler-Ekipmanlar, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması, Mikroorganizmalar ve Bulunabilecekleri Gıdalar, Besi Yerleri ve Besiyeri Hazırlama, Sayım Yöntemleri olan Dökme Plaka Yöntemi, Yayma Plaka Yöntemi ile Değerlendirme ve Hesaplama, Tanımlama Yöntemleri, Mikrobiyoloji Laboratuvarından Kullanılan alternatif Metotları (Hızlı Yöntemler) eğitimi yapılacak.

 

Uygulamalı bölüm de ise; Mikrobiyolojik Analizler-Besiyeri Hazırlama-Tanımlama ve Sonuçlandırma, Aerobik Koloni Sayımı, Bacillus cereus Sayımı, Staphylococcus aureus Sayımı, Koagulaz Pozitif stafilokokların Sayımı, Clostridium perfringens Sayımı, Maya-Küf Sayımı, Ozmofilik Maya Sayımı, Escherichia coli Sayımı, Koliform grubu bakterilerinin Sayımı

Fekal Koliform Sayımı, Solmonella spp. Aranması, Listeria monocytogenes Aranması, Escheria coli 0157(H7) Aranması, Enterobacteriacea Sayımı, Vibria ssp. Aranması, Campylobacter ssp. Aranması, Rope Sporu Analizi, Laktik Asit Bakteri Sayımı, Yüzeylerin ve Ortamların Mikrobiyolojik Kontrolü, Pseudomonas ssp. Sayımı yapılacak.

 

Biyoteknoloji laboratuvar eğitimi 68 saat

68 saat verilecek Biyoteknoloji Laboratuvar Eğitiminde genel olarak; Biyoteknoloji Laboratuvarı Kurulumu Şartları, İlgili Mevzuatlar ve Ürünlerin Değerlendirilmesi, DNA İzolasyon Yöntemleri-DNA Saflığının Belirlenmesi, PCR Teknikleri, Kullanılan Primer-Problar/Real Time PCR ile Kalitatif ve Kantitatif Analizlerin Yapılması, ELISA Analizleri, , GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) Tarama Analizi, Et Tür Saptama Analizi ve Alerjen Analizi eğitimleri verilecek.

 

Laboratuvar kalite kontrol ve akreditasyon eğitimi

Laboratuvar kalite kontrol ve akreditasyon eğitimi ile ilgili de; TS EN ISO/IEC 17025 Standart Eğitimi, Kimyasal Analizlerde Metot Validasyonu, Kimyasal Analizlerde Ölçüm Belirsizliği, Moleküler Biyoloji Laboratuvarında Kalite Kontrol, Moleküler Biyoloji Laboratuvarlarında Metot Validasyonu, Laboratuvar Akreditasyonunun Sağlanması, Mikrobiyolojik Analizlerde Kalite Kontrol, Mikrobiyolojik Analizlerde Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği, Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kalite Sistemi Dokümantasyonu Oluşturma eğitimleri verilecek.

 

Eğitim sonunda kazanacaklarınız

Laboratuvar Okulu Proje Yöneticisi sektöre şöyle sesleniyor: “Çok Değerli Meslektaşlarım, Meslektaş Adayları, sektöre ciddi yatırımlar yapmış ülkemizin en güzide yatırımcıları, fabrikatörleri, KOBİ’lerin üst düzey yöneticileri, değerli hocalarımız, kamunun değerli üst düzey bürokrat ve yöneticileri… Türkiye’nin ulusal ve uluslararası anlamda birçok sahada olduğu gibi özellikle Gıda, Kimya ve Hizmet Sektörlerinde de ciddi gelişmelerin yaşandığı, iyileşme adına rekorların kırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Birçok sektörde olduğu gibi gıda, kimya, çevre ve hizmet sektörlerinde hasıl olan “Kalifiye Personel İhtiyacı” geçmiş yıllarda olduğundan çok daha fazla oranda ve büyük önemde hissedilmektedir. Düşünününüz ki, bir gemide çok kıymetli taşlar var ve bu gemi normalden biraz daha zorlu hava şartlarında limana yanaşmak istiyor. Bu geminin kaptanı olan değerli meslektaşımız, işletmelerimizin Kalite Güvence Ekip Lideri/Ekibi, bu zorlu hava şartlarında (rekabet ortamında) gemiyi ve gemi içerisindeki değerleri (ürün portföyünü) güvenle limana yanaştıramaz ise, yaptığı analiz sonuçları yanlış olur ise veya analiz çıktılarını doğru okuyamaz ise “gemi limana doğru yanaşamaz” ve yatırımcı, gemi sahibi ciddi manada zarar görebilir.

 

Buradan hareketle, her geçen gün önemi gittikçe artan, gıda, çevre, yem, laboratuvar sektörünün ihtiyacı olan kalifiye beyaz yaka ve mavi yaka personelin yetiştirilmesi, ülke istihdamına olumlu katkı sağlamak ve gerçek manada “mesleki eğitim” sunabilmek amacı ve sosyal sorumluluğu ile yola çıkıyoruz. Üzülerek ifade etmek durumunda olduğumuz üniversitelerimizin yetersiz altyapı nedeni ile teorik olarak verilen fakat sahada eksikliği ciddi manada hissedilen pratik/uygulamalı Laboratuvar Eğitimi’ni “Laboratuvar Okulu” projemizde hayata geçirmenin büyük heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu proje başta bürokratlarımız olmak üzere, birçok kamu kuruluşu, üniversitelerimiz, Sektör Öncüleri, Birlikler ve Dernekler ve en nihayetinde birçok meslektaşımız ve meslektaş adaylarımızdan destek ve ilgi görecektir.

 

Unutulmamalıdır ki; Yatırımın en büyüğü ve en önemlisi muhakkak ki insana yapılan yatırımdır.

  • SİDAS MEDYA AJANS TANITIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ
  • Fezvipaşa Bulvarı Çelik İş Merkezi Kat:3 D:302 Çankaya - İZMİR

  • +90 232 441 60 01
  • +90 232 441 61 06