IV. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 17–19 Nisan 2014’te Adana’da gerçekleştirilecek

IV. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü; TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ortaklığı ve işbirliği ile 17-19 Nisan 2014 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.  

Bilindiği gibi geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye’de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de geleneksel yaşam tarzının etkisi ile şekillenmiş ve yüzlerce yıldır üretimleri süregelen gıda maddeleridir. Bu gıda maddelerinin her biri, yüzlerce yıllık deneyimle biçimlenmiş, hiçbir modern teknoloji olmaksızın, sadece mevcut imkanlarla gıda muhafazasının temel faktörlerini sanatsal bir incelikle kullanarak oluşturulan son derece özgün ürünler olarak biliniyor.

            Geçmişten gelen önemli sosyal ve kültürel miraslarımızdan biri olan geleneksel gıda ürünlerimizin korunması ve devamlılığının sağlanması; ülkesel ve bölgesel ölçeklerdeki geleneksel gıda ürünlerin belirlenerek, envanterlerinin çıkarılmasının yanı sıra hijyenik koşullarda ve modern endüstriyel yöntemlerle üretilerek tüketiciye güvenli gıda olarak sunulmasının sağlanması ve geleceğe taşınması için bu tür sempozyumların önemi inkar edilemez.  

Bildiri konuları;

Ø  Geleneksel gıdalarda gıda güvenilirliğinin sağlanması.

Ø  Geleneksel gıdaların ülkesel ve bölgesel boyutta kırsal kalkınmadaki yeri

Ø  Geleneksel gıdalar ve markalaşma

Ø  Geleneksel gıdaların dayandığı geleneksel tarım ürünleri

Ø  Geleneksel gıdaların tanıtımı, reklamı ve rekabete karşı korunmalarının sağlanması.

Ø  Geleneksel gıdalar ve gıda mevzuatı/ülke politikaları

Ø  Geleneksel gıdalarda izlenebilirlik

Ø  Toplumda geleneksel gıda algısı  

Ø  Geleneksel gıdaların iç-dış pazar şansı ve ekonomiye katkısı

Ø  Geleneksel gıdalar, coğrafik işaretleme ve tescil

Ø  Geleneksel gıdalar ve organik tarım

Ø  Geleneksel gıdaların şekillenmesinde coğrafi ve kültürel öğelerin yeri ve

Ø  Geleneksel teknolojiler

olan sempozyum süresince sözlü ve poster bildiri ve panellerle konuşmacılar bilgi  birikimlerini paylaşacak ve  kamu, özel sektör temsilcileri ve akademisyenler bir arada   konuyu her yönüyle tartışacaklar. Sempozyum’a Akademisyen, Kamu,   Özel Sektör ve öğrencilerden yaklaşık altıyüz katılımcı bekleniyor.

 

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye, “4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu” resmi web sitesi olan  http://gida2014.cu.edu.tr/     den ulaşılabiliyor.

 

  • SİDAS MEDYA AJANS TANITIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ
  • Fezvipaşa Bulvarı Çelik İş Merkezi Kat:3 D:302 Çankaya - İZMİR

  • +90 232 441 60 01
  • +90 232 441 61 06